:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید
مونتاژ و دمونتاژ بلبرینگ های خود تنظیم
این ویدیو در مورد بلبرینگهای خودتراز(self- aligning) است.این بلبرینگها از دو ردیف ساچمه تشکیل شده است که به وسیله قفسه به طور ایمن و جداگانه ، روی رینگ داخلی و ساچمه رو خارجی قرار گرفته‌اند.