:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید
چهار مرحله ای که خرابی بلبرینگ در ان اتفاق می افتد
در مرحله انول اغاز خرابی بلبرینگ حفره های کوچکی در حلقه بلبرینگ ظاهر می شوند. در این مرحله، ضربات عناصر غلتکی درطیف فرکانسهای فراصوت ظاهر می شوند. در مرحله اول، همچنان عملکرد بلبرینگ عادی تلقی می شود.