:شماره تماس 
 :واتس اپ 
رولر بادامکی یک ردیفه
  • رولربیرینگ های چرخی با رولر های بادامکی Track Runner

    رولربیرینگ های چرخی با رولر های بادامکی Track Runner

    در مقایسه با یک بلبرینگ معمولی که در آن رینگ خارجی به طول کامل در داخل نشیمنگاه قرارگرفته و حمایت می‌شود، رینگ خارجی رولرهای بادامکی سطح تماس کمی نسبت به سطحی که بر روی آن حرکت می‌کند نظیر ریل یا بادامک، دارد. سطح تماس واقعی بستگی به بار شعاعی و قوسی بودن یا استوانه‌ای بودن سطح حرکت (سطح خارجی رینگ خارجی) دارد.